Minikára pre malých pretekárov

Vyvŕtať,
zoskrutkovať, pridať plyn.

Bez motora, avšak o to väčšie nadšenie: Minikára rozbúši srdce malých pretekárov.

Tu si stiahnite montážny návod s podrobným zoznamom materiálu a konštrukčnými nákresmi.
1

Úvod

     Obtiažnosť
Náklady
Potrebný čas

Je to síce „len“ minikára, má však niekoľko technických rafinovaností. Začiatočníci by mali na tento projekt počítať s dvomi dňami, pokročilí to zvládnu za jeden. Náklady sú 200 až 300 eur.

Nasledujúci montážny návod je dimenzovaný na dosky multiplex s hrúbkou 18 mm, 24 mm a 9 mm. Potrebné dosky si dajte odrezať v hobby markete alebo u vášho stolára. Keď použijete iné materiály alebo hrúbky, príslušne si prispôsobte zoznam potrebných častí.

Lanká sa postarajú o to, aby sa minikára dala aj riadiť a brzdiť. Preto musí byť predná náprava prirodzene zmontovaná tak, aby bola pohyblivá. A aj brzdové ťahadlá musia byť pohyblivé.

Elektrické náradie
Priamočiara píla
Ručná okružná píla
Brúsky
Akumulátorová vŕtačka
Akumulátorový skrutkovač
Príp. horná fréza so zaobľovacou frézou (5 mm)


Tu si stiahnite montážny návod s podrobným zoznamom materiálu a konštrukčnými nákresmi.
Materiál
Doska multiplex, breza
Plexisklo
Kovové tyče, kolesá, nastavovacie krúžky
Gumová hadica
Skrutky, vrátové skrutky, podložky, matice, matice s okom
Lanko, lankové svorky, vratné pružiny, dištančné krúžky, karabíny
2

Výroba podvozka z podlahovej dosky a rámových líšt

Najprv si pripravte podlahovú dosku. Dbajte na to, aby mala rozmery uvedené v konštrukčnom nákrese. Ceruzkou si vyznačte výrezy na lanká a tie potom vyrežte priamočiarou pílou. Než začnete rezať, vyvŕtajte si vrtákom s priemerom 10 mm rohy. Tak sa dostanete pílovým listom dobre do rohov.

Teraz si vyznačte otvory, kde budú neskôr upevnené brzdové ťahadlá a riadiaca náprava. Pri obidvoch otvoroch na brzdové ťahadlá je na neskoršej vnútornej strane podlahovej dosky potrebné vyhĺbiť priehlbinu pre hlavy skrutiek. Vyvŕtajte preto najprv 30 mm Forstnerovým vrtákom na príslušných miestach do dosky otvory s hĺbkou 5 mm. Potom vyvŕtajte na rovnakom mieste dva otvory s priemerom 8 mm na brzdové ťahadlá a vpredu uprostred jeden 10 mm otvor na riadiacu nápravu.

Po vyznačení polohy zadnej nápravy na spodnej strane podlahovej dosky zmontujte z pozdĺžneho a priečneho rámu a podlahovej dosky podvozok. Na tento účel si predvŕtajte do podlahovej dosky otvory s priemerom 4 mm a podvozok zoskrutkujte pomocou 18 skrutiek so zápustnou hlavou do dreva (3,5 x 50 mm).
3

Spodná strana podvozka

Teraz priskrutkujte lištu dorazu riadenia podľa konštrukčného nákresu pomocou skrutiek 3,5 x 30 mm k spodnej strane podlahovej dosky.

Aby sa riadiaca náprava lepšie kĺzala, pripevnite sem ešte ako klznú plochu dve akrylátové doštičky. Dbajte na to, aby boli zápustné hlavy skrutiek (3,5 x 35 mm) úplne zapustené v doštičkách.

Do upevňovacích líšt si pomocou 6 mm vrtáka predvŕtajte otvory a na obe lišty pripevnite vrátovou skrutkou (6 x 50 mm) po jednej matici s okom. Maticami s okom neskôr budete viesť lanká riadenia a bŕzd. Teraz pripevnite upevňovacie lišty pomocou skrutiek do dreva (3,5 x 30 mm) na spodnú stranu podlahovej dosky.

Tip na zoskrutkovanie dvoch drevených dielov
Do dielu, do ktorého budete skrutkovať ako do prvého, predvŕtajte otvor vždy o 0,5 až 1 mm väčší, než je priemer skrutky; otvor by mal byť vždy zahĺbený tak hlboko, aby v ňom hlava skrutky úplne zmizla.

Do dielu, do ktorého budete skrutkovať ako do druhého, by ste mali naopak predvŕtať vždy o 1 mm menší otvor, než je priemer skrutky. Závit skrutky potom dobre zaberie.
4

Výroba náprav a brzdových ťahadiel

Nápravy a tyče riadenia sa skladajú vždy zo štyroch drevených líšt, ktoré sú okolo kovovej tyče: jednej opornej lišty, dvoch dištančných líšt a jednej upevňovacej lišty.

Aby sa minikára dala riadiť, predná náprava je samozrejme pohyblivá. Neskôr sa bude ovládať lankom. Taktiež obe brzdové ťahadlá sú pohyblivé. Zadná náprava je naopak pevná.

Do dištančnej lišty prednej nápravy vyvŕtajte vždy vo vzdialenosti 35 mm od hrany dva otvory s priemerom 6 mm. V nich upevnite pomocou vrátových skrutiek (6 x 50 mm) obe matice s okami, ktorými bude viesť lanko.

Aby ste mohli prednú nápravu neskôr namontovať na podlahovú dosku tak, aby bola pohyblivá, vyvŕtajte do stredu opornej lišty otvor s priemerom 10 mm na vrátovú skrutku (10 x 60 mm). Hlava vrátovej skrutky v ňom musí byť úplne zapustená. Preto vyvŕtajte pomocou 30 mm Forstnerovho vrtáka zahĺbenie s hĺbkou cca 5 mm.

Predná a zadná náprava sa montuje rovnakým spôsobom: Vyrovnajte kovovú tyč uprostred opornej lišty a vpravo a vľavo od nej umiestnite natesno dištančné lišty. Potom položte nahor upevňovaciu lištu a lišty zhora na oboch stranách zoskrutkujte (nezabudnite si predvŕtať otvory). Aby kovová tyč nemohla vykĺznuť, vyvŕtajte uprostred cez drevo až do kovovej tyče otvor s priemerom 4,5 mm. Potom zaskrutkujte ako aretáciu skrutku (4 x 25 mm).

Konštrukcia oboch brzdových ťahadiel má rovnaký princíp ako konštrukcia náprav. Pretože brzdové ťahadlá sú rovnako ako riadiaca náprava pohyblivé, upevnite aj tu opäť matice s okami na lanká a vyvŕtajte otvory na neskoršie pohyblivé upevnenie k podlahovej doske pomocou vrátovej skrutky (8 x 90 mm). Nezabudnite obidve kovové tyče upevniť skrutkou, aby nevykĺzli z drevených klátikov. Aby boli brzdy skutočne účinné, navlečie sa na konce kovových tyčí vždy kúsok gumovej hadice.
5

Montáž náprav a brzdových ťahadiel k podvozku

Zadnú nápravu jednoducho priskrutkujte z vnútornej strany podvozka pomocou 4 skrutiek (5 x 60 mm) k podlahovej doske.

Na upevnenie nápravy a brzdových ťahadiel položte podvozok spodnou stranou nahor na pracovnú dosku.

Teraz sa pohyblivo spojí riadiaca náprava pomocou vrátovej skrutky s podlahovou doskou. Prestrčte skrutku riadiacou nápravou, nasaďte dve podložky a skrutku veďte predvŕtaným otvorom v podlahovej doske. Na vnútornej strane podlahovej dosky nasaďte ďalšiu podložku a skrutku zaistite dvomi kontramaticami.

Obidve brzdové ťahadlá sa podobne ako riadiaca náprava pohyblivo naskrutkujú pomocou vždy jednej vrátovej skrutky (8 x 90 mm), jednej podložky a dvoch kontramatíc na spodnú stranu. Hlavy vrátových skrutiek sa pritom zapustia do už vyvŕtaných otvorov v podlahovej doske. Tak budete môcť neskôr bez problémov umiestniť sedadlo.
6

Vyrezanie volantu

Pomocou kružidla si nakreslite na dosku tvar volantu: Najprv vonkajší kruh s priemerom 200 mm, potom vnútorný s priemerom 170 mm. Potom nakreslite trojuholníky, po vyrezaní ktorých vzniknú otvory.

Aby ste ich mohli dobre vyrezať priamočiarou pílou, vyvŕtajte si najprv vo vnútorných rohoch otvory s priemerom 10 mm. Na tento účel si dosku upevnite zvierkami k pomocnej doske, do ktorej môžete vŕtať. Okrem toho vyvŕtajte štyri otvory (priemer 4 mm), pomocou ktorých neskôr volant priskrutkujete k upevňovaciemu dielu.

Na vyrezanie otvorov je najlepšie použiť tenký pílový list na rezanie kriviek. Potom vyrežte kruhový tvar volantu, na tento účel nastavte na vodiacej lište polomer a upevnite ju ako kružidlo pomocou kolíka do stredu.

Nakoniec ešte zrazte hrany a zbrúste na hladko. Alternatívne môžete použiť aj hornú frézu, ktorou čisto vyfrézujete volant a hrany zaoblíte 5 mm zaobľovacou frézou.
7

Výroba palubnej dosky a upevnenie volantu

Nakreslite si obidva bočné diely palubnej dosky podľa konštrukčného nákresu a vyrežte ich priamočiarou pílou. Do každého dole prečnievajúceho bočného dielu vyvŕtajte po jednom otvore s priemerom 6 mm na vrátovú skrutku (6 x 40 mm), ktorú upevníte maticou s okom. Okami týchto matíc sa neskôr bude viesť lanko riadenia.

Do priečnych líšt palubnej dosky vyvŕtajte doprostred vždy jeden otvor veľkosti 20 mm na tyč riadenia. Bočné diely a priečne lišty zmontujte pomocou skrutiek (3,5 x 50 mm).

Do upevňovacieho dielu volantu vyvŕtajte taktiež doprostred otvor s priemerom 20 mm. Na aretáciu predvŕtajte okrem toho na jednej strane otvor s priemerom 4 mm. Teraz nasaďte upevňovací diel na tyč riadenia, pomocou 3 mm vrtáka predvŕtajte otvor a zaaretujte upevňovací diel volantu skrutkou (3 x 60 mm). Potom priskrutkujte volant štyrmi skrutkami (3,5 x 40 mm) k upevňovaciemu dielu.

Teraz sa tyč riadenia zasunie do príslušných otvorov v palubnej doske a nastaví pomocou nastavovacích krúžkov a fixačných skrutiek. Aby lanko neskôr nekĺzalo, nasadí sa na tyč riadenia rozrezaný kus gumovej hadice.
8

Montáž brzdového pedála

Ďalej zmontujte brzdový pedál. Nakreslite si tvar bočných dielov a vyrežte ich priamočiarou pílou. Potom do každej bočnice pedála vyvŕtajte jeden otvor na vrátovú skrutku (6 x 40 mm) a maticu s okom, do ktorého sa neskôr pripevní lanko brzdy.

Kvôli neskoršiemu pripevneniu pedála vyvŕtajte do oboch bočných dielov po jednom otvore s priemerom 6 mm. Teraz brzdový pedál priskrutkujte pomocou skrutiek (3,5 x 40 mm) a upevnite obidve matice s okom.
9

Odrezanie krytu

Aby ste určili presnú polohu palubnej dosky, vyrežte si najprv bočné diely. Preneste tvar na dosky a vyrežte priamočiarou pílou alebo ručnou okružnou pílou. Pri vnútorných zaobleniach by ste si mali najprv vždy predvŕtať 10 mm otvory, aby ste mohli s pílovým listom dobre zatáčať.

Keď už ste pri tom, môžete si rovno odrezať aj ostatné diely krytu. Pri kapote motora postupujte rovnako ako pri bočných dieloch.

Druhý zadný diel je o niečo náročnejší. Pretože je skosený, musí sa hore a dole odrezať skosene v uhle 25 stupňov priamočiarou pílou alebo okružnou pílou.
10

Montáž palubnej dosky a brzdového pedála

Teraz pripevnite palubnú dosku v správnej polohe k rámu. Použite na to obidve spojovacie dosky, ktoré priskrutkujete každú štyrmi skrutkami (3,5 x 30 mm) k rámu a k palubnej doske.

Potom priskrutkujte k spojovacím doskám brzdový pedál (dvomi skrutkami 5 x 50 mm). Dbajte na to, aby pedál zostal pohyblivý. Dbajte na to, aby pedál zostal pohyblivý.
11

Montáž laniek riadenia a brzdy

Upevnite lanko riadenia pri pravom prednom kolese pomocou lankovej svorky Simplex k matici s okom. Pretiahnite lanko maticou s okom na pravej časti podlahovej dosky a výrezom v podlahovej doske nahor cez maticu s okom vpravo na prístrojovej doske k tyči riadenia.

Tam oviňte lanko trikrát okolo gumového plášťa a veďte ho ďalej maticou s okom vľavo na palubnej doske dolu k ľavej časti podlahovej dosky, a tam zas maticou s okom smerom k ľavému prednému kolesu. Pod podlahovou doskou upevnite pomocou ďalšej lankovej svorky Simplex napínač. Druhý koniec napínača spojte karabínou s maticou s okom na ľavej strane prednej nápravy. Teraz môžete lanko napnúť pomocou napínača.

Pri brzde vedie lanko vždy zo strany pedála otvorom v podlahe a maticou s okom k brzdovému ťahadlu. K maticiam s okom na brzdovom pedáli pripevnite lanká pomocou lankových svoriek Simplex. Vzadu pridajte opäť napínač a pripevnite ho karabínou k matici s okom na brzdovom ťahadle.

Aby sa brzda vždy zas uvoľnila, naskrutkujte zospodu medzi brzdové ťahadlá a zadnú nápravu vždy vratnú pružinu s dištančnými krúžkami a podložkami.

Keď je všetko spojené, brzdové lanko dostatočne napnite skrutkovaním napínača.
12

Montáž krytu

Teraz už chýba len karoséria minikáry. Najprv priskrutkujte chladič a prvý zadný diel. Potom pripevnite bočné diely. Teraz môžete na bočné diely a chladič namontovať kapotu motora. Potom priskrutkujte medzi bočné diely druhý zadný diel (pomocou skrutiek 3,5 x 30 mm). Nakoniec namontujte ešte spojler a nárazníky pomocou skrutiek 3,5 x 40 mm.
13

Montáž kolies a sedadla

Kým budete môcť na minikáre jazdiť, potrebuje samozrejme ešte sedadlo a kolesá. Každé koleso udržujú v správnej polohe dva nastavovacie krúžky. Jednoducho nasuňte prvý nastavovací krúžok na nápravu, potom koleso a potom druhý nastavovací krúžok. Nastavovacie krúžky sa zaaretujú fixačnou skrutkou.

Sedadlo sa skladá z rámu, operadla a sedacej plochy. Predkreslite si tvar a vyrežte diely priamočiarou pílou. Do rámu sedadla predvŕtajte otvory (priemer 5 mm), aby ste neskôr mohli sedadlo priskrutkovať k minikáre, a zoskrutkujte operadlo s rámom sedadla. Potom môžete sedadlo umiestniť do minikáry. Po určení správnej polohy ho priskrutkujte. Nakoniec ešte upevnite sedaciu plochu.

Teraz pre istotu ešte raz všetky spojenia skontrolujte, potom je vaša minikára pripravená na štart.
14

Hotovo

Výborne, keď ste mali pri realizácii projektu zábavu. Ale poriadne veselo bude až teraz. Na zjazdovú trať so zábavnou minikárou!

Právne upozornenie
Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť uložených montážnych návodov. Bosch okrem toho upozorňuje na to, že montáž podľa týchto návodov bude na vlastné riziko. Kvôli vlastnej bezpečnosti vykonajte všetky potrebné opatrenia.

Dostupnosť zobrazeného náradia Bosch môže byť v jednotlivých krajinách odlišná.

PSR Select

Vyberte si PSR

Skrutky 1x1

Vyhľadávanie predajcov