PSR Select: skrutkovacie hroty, skrutky a použitie.

Na každé použitie
vhodný skrutkovací hrot.

12 skrutkovacích hrotov pre 5 druhov hláv skrutiek – to vám umožní uskutočniť vaše projekty.
Drážka / skrutkovací hrotVýhodyNevýhody
   

Phillips PH0

Phillips PH1

Phillips PH2

Pozidriv PZ1

Pozidriv PZ2

Pozdĺžna drážka

Pozdĺžna drážka

Inbus H4

Inbus H5

Torx 10

Torx 20

Torx 25

Príklad použitia:Pomôcka na chodenie

Príklad použitia:Detská skrinka na náradie

Príklad použitia:Polica na knihy

Príklad použitia:Polica z otáčacích modulov

Príklad použitia:Voľne stojaca polica (na palivové drevo)

Príklad použitia:Obal na dokumenty

Príklad použitia:Skrinka na topánky, polica na topánky

Príklad použitia:Dekoračná búdka pre vtáky „veterný mlyn“

Príklad použitia:IKEA nábytok

Príklad použitia:Držiak fliaš

Príklad použitia:Xylofón

Príklad použitia:Drevené terárium

 • Dobrá vystrediteľnosť
 • Vyšší krútiaci moment ako pozdĺžna drážka
 • Malé náradie
 • Prístup zhora
 • Nebezpečenstvo bočného vykĺznutia skrutkovacieho násadca
 • Menší prenos sily ako pri hrotoch Torx
 • Ľahšie „vytočenie“ hlavy
 • Dobrá vystrediteľnosť
 • Vyšší krútiaci moment ako pozdĺžna drážka
 • Malé náradie
 • Prístup zhora
 • Nebezpečenstvo bočného vykĺznutia skrutkovacieho násadca
 • Menší prenos sily ako pri hrotoch Torx
 • Ľahšie „vytočenie“ hlavy
 • Dobrá vystrediteľnosť
 • Vyšší krútiaci moment ako pozdĺžna drážka
 • Malé náradie
 • Prístup zhora
 • Nebezpečenstvo bočného vykĺznutia skrutkovacieho násadca
 • Menší prenos sily ako pri hrotoch Torx
 • Ľahšie „vytočenie“ hlavy
 • Dobrá vystrediteľnosť
 • Vyšší krútiaci moment ako pozdĺžna drážka a Phillips-zahĺbenie
 • Malé náradie
 • Prístup zhora
 • Veľmi malý tlak na plochu
 • Zvýšené bočné držanie ako krížová drážka PH
 • Menší prenos sily ako pri hrotoch Torx
 • Dobrá vystrediteľnosť
 • Vyšší krútiaci moment ako pozdĺžna drážka a Phillips-zahĺbenie
 • Malé náradie
 • Prístup zhora
 • Veľmi malý tlak na plochu
 • Zvýšené bočné držanie ako krížová drážka PH
 • Menší prenos sily ako pri hrotoch Torx
 • Jednoduché náradie
 • Výhodná cena
 • Skĺzavanie kvôli chýbajúcemu vedeniu
 • Možný menší prenos sily
 • Zlá vystrediteľnosť
 • Jednoduché náradie
 • Výhodná cena
 • Skĺzavanie kvôli chýbajúcemu vedeniu
 • Možný menší prenos sily
 • Zlá vystrediteľnosť
 • Vysoký prenášaný krútiaci moment
 • Výhodná cena
 • Vhodný na dekoračné účely
 • Bez zachytávania dielcov alebo textílií
 • Nižšie nebezpečenstvo poranenia
 • Zachytávanie vody môže viesť ku korózii
 • Vysoký prenášaný krútiaci moment
 • Výhodná cena
 • Vhodný na dekoračné účely
 • Bez zachytávania dielcov alebo textílií
 • Nižšie nebezpečenstvo poranenia
 • Zachytávanie vody môže viesť ku korózii
 • Veľmi vysoký prenos krútiaceho momentu
 • Veľmi dobré bočné držanie násadca
 • Malé náradie
 • Prístup zhora
 • Menšie veľkosti sa príp. dajú ťažko zaviesť
 • Ľahšie „vytočenie“ zubov v hlave
 • Veľmi vysoký prenos krútiaceho momentu
 • Veľmi dobré bočné držanie násadca
 • Malé náradie
 • Prístup zhora
 • Menšie veľkosti sa príp. dajú ťažko zaviesť
 • Ľahšie „vytočenie“ zubov v hlave
 • Veľmi vysoký prenos krútiaceho momentu
 • Veľmi dobré bočné držanie násadca
 • Malé náradie
 • Prístup zhora
 • Menšie veľkosti sa príp. dajú ťažko zaviesť
 • Ľahšie „vytočenie“ zubov v hlave

 

Najdôležitejšie druhy skrutiek

Podľa druhu použitia existuje veľa druhov skrutiek. Odlišujú sa druhom závitu, stúpaním závitu a profilom závitu, tvarom hlavy skrutky a tvarom drážky. Najbežnejšie skrutky sú:
1

Skrutky do dreva

Na zoskrutkovanie drevených častí. Skrutky do dreva
2

Skrutky do drevotriesky

Na upevnenie drevotrieskových dosiek. Skrutky do drevotriesky
3

Rýchlorezné skrutky

Na spájanie plastov, dreva, sadrokartónu a hliníka. Rýchlorezné skrutky
4

Skrutky do plechu

Na spájanie plechov maximálne do dvanástich milimetrov. Skrutky do plechu
5

Skrutka so šesťhrannou hlavou

Na zoskrutkovanie kovových častí. Skrutka so šesťhrannou hlavou
6

Samorezné skrutky

Na spájanie oceľových, hliníkových a iných neželezných kovových plechov. Samorezné skrutky

To najdôležitejšie o skrutkách, skrutkovacích hrotoch a bezpečnosti

Pozidriv? Šošovkovitá hlava? Kontramatica? Druh skrutkovania? Tu nájdete po niekoľkých kliknutiach všetko, čo by ste mali vedieť o skrutkách, skrutkovacích hrotoch, tvaroch závitu a hlavy skrutiek a ich vlastnostiach.
Najdôležitejšie typy závitov
V princípe existujú závity na skrutkovanie do kovu a dreva, príp. plastov a špeciálne tvary.

1. Normálny závit
2. Jemný metrický závit
3. USA závit
4. Whitworthov závit
5. Nerovnoramenný lichobežníkový závit
6. Rovnoramenný lichobežníkový závit
7. Oblý závit
Najdôležitejšie tvary hlavy skrutky a ich vlastnosti
Existuje množstvo tvarov hlavy skrutky na použitie v rôznych oblastiach. Najdôležitejšie štandardné tvary hláv sú šošovkovitá, polguľová, zápustná a valcová hlava.

Okrem toho sa rozlišujú tvary hlavy skrutky so zreteľom na hrot skrutkovača, ktorý sa používa, ako sú plochá drážka, šesťhran, krížová drážka (Pozidriv, Philips) a Torx. Skrutky s plochou drážkou sa nevystredia samé, pri skrutkovaní potrebujú vedenie. Naproti tomu skrutky s krížovou drážkou sú samostrediace, preto sú vhodné na strojové skrutkovanie. Šesťhranné skrutky a skrutky Torx nepotrebujú už po zábere skrutkovacieho hrotu žiadne vedenie. Torx (vnútorná hexalobulárna drážka) má v porovnaní so šesťhranom jasnú výhodu, čo sa týka prenosu sily pri skrutkovaní – umožňuje to menšie rozmery hlavy skrutky.
Najdôležitejšie tvary hlavy skrutky:
1. Šošovkovitá hlava
2. Polguľová hlava
3. Zápustná hlava
4. Valcová hlava

Čo je druh skrutkovania?
Keď si chcete nechať vo veciach techniky skrutkovania odborne poradiť, mali by ste počítať s takouto otázkou: O ktorý druh skrutkovania ide? Tu je niekoľko tipov na správnu odpoveď: V princípe existuje tvrdé a mäkké skrutkovanie. Ako tvrdé skrutkovanie sa označujú všetky použitia, pri ktorých sa priamo pod skrutkou nachádza tvrdý materiál, väčšinou kov. Pri mäkkom skrutkovaní sa nachádza pod skrutkou poddajný (mäkký) materiál, príp. sa skrutka skrutkuje do mäkkého materiálu (napr. dreva).
Čo by ste mali vedieť o skrutkovacích hrotoch - bitoch
Názov bit pochádza z angličtiny a označuje v skrutkovacej technike skrutkovací nadstavec, teda hrot alebo orech.Ako orech alebo násuvný orech sa označuje nadstavec násuvných kľúčov.

Podľa výrobnej metódy sa bity rozlišujú na tieto druhy:
 • frézované hroty
 • kované hroty
 • tvrdé hroty
 • mäkké hroty
 • Skrutkovacie hroty ISO-TEMP
Podľa výrobného postupu sa rozlišujú frézované a kované skrutkovacie hroty. Tie druhé sú odolnejšie, pretože pri ich výrobe sa materiál tvaruje bez toho, aby sa prerušila celistvosť štruktúry.
Tvrdé skrutkovacie hroty sa používajú na mäkké skrutkovanie. Neopotrebujú sa tak rýchlo, sú však relatívne krehké. Pri tvrdom skrutkovaní by sa mohli zlomiť. Mäkké skrutkovacie hroty sa používajú pri tvrdom skrutkovaní, nezlomia sa tak rýchlo, zato sa však rýchlejšie opotrebujú.
Skrutkovacie hroty ISO-TEMP sú hroty, ktoré sa vyrábajú zvláštnymi technológiami Bosch. Sú kované zo špeciálneho materiálu a následne tepelne upravené. Výsledok: Vďaka tvrdému povrchu a súdržnému elastickému jadru sú univerzálne použiteľné na takmer každý druh skrutkovania a sú mimoriadne odolné voči opotrebovaniu.
Skrutkovacie hroty ACR (ACR = Anti Comeout Recess) sú neskĺzavajúce hroty, ktoré sa používajú na uvoľnenie skrutiek alebo na skrutkovanie na ťažko prístupných miestach, kde nemožno vyvinúť silný tlak. Keďže je jeho hrot profilovaný, nemal by sa používať na skrutky s nanesenou povrchovou vrstvou, napr. s lesklým pochrómovaním alebo pomosadzením, pretože by sa mohli poškodiť.
Zaistenie skrutkových spojov
Skrutkové spoje sa môžu za nepriaznivých podmienok uvoľniť, napr. vibráciami, tepelne podmieneným rozpínaním alebo sadaním materiálu. Pričom sa môže zničiť aj samotná skrutka. Vhodnými opatreniami sa môžu skrutkové spoje účinne chrániť. Najdôležitejšími metódami je zaistenie pevným spojom pomocou lepidiel; tlakovým spojom poistnými prvkami ako pružné podložky, ozubené podložky alebo kontramatice; tvarovým spojom, pričom sa používajú poistné podložky, drôtené poistky a kontramatice so závlačkami.
Pozor! Bezpečnosť pri skrutkovaní
Pri uťahovaní alebo povoľovaní skrutiek môže dôjsť k nebezpečným situáciám:
Pri uťahovaní alebo povoľovaní skrutiek môže vzniknúť spätný moment: Stroj sa oprie proti ruke obsluhujúcej osoby. Tieto momenty možno bezpečne zachytiť, keď sme si vedomí nebezpečenstva, bezpečným postojom a správnou obsluhou stroja.
Aj skĺznutím skrutkovacieho hrotu sa možno poraniť alebo poškodiť obrobok, skrutku a skrutkovací hrot. Dbajte teda na to, aby bola veľkosť skrutkovacieho hrotu prispôsobená skrutke, aby skrutkovací hrot nebol na skrutke vzpriečene nasadený alebo aby sa počas procesu skrutkovania nevzpriečil a aby bol prítlak dostatočne silný.
 

Všimnite si etikety!

Skrutky
správne nakupovať.

Podľa druhu použitia existuje veľa druhov skrutiek. Odlišujú sa druhom závitu, stúpaním závitu a profilom závitu. Tvarom hlavy a tvarom drážky.
Aby ste na svoje spoje kúpili tie správne skrutky, mali by ste sa orientovať podľa etikety na obale skrutiek. Nájdete na nich nasledovné označenia:
Označenie skrutky
Hlava skrutky a materiál
Priemer stopky x dĺžka stopky
Pri skrutkách so zápustnou hlavou sa meria dĺžka až po koniec hlavy skrutky.
Obsah balenia
Skrutky do dreva
Zápustná hlava,
mosadz lesklá
100 ks

Projekt minikára

Vyberte si PSR

PSR Select

Vyhľadávanie predajcov